5 bước tăng tỷ lệ chuyển đổi cho landing page.

Tăng sự chuyển đổi thường là vấn đề nan giải đối với các nhà thương mại điện tử. Để sản phẩm của bạn trở nên khác biệt và tạo ra call-to-action rõ ràng để khiến người dùng quyết định mua hàng có thể khó. Nhưng với sự trợ giúp của một landing page chuyên nghiệp, đây là một cơ hội để bắt đầu có nhiều chuyển đổi hơn và tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn.


5 bước tăng tỷ lệ chuyển đổi cho landing page
5 bước tăng tỷ lệ chuyển đổi cho landing page

Các nhà thương mại điện tử dùng landing page để cải thiện doanh số như thế nào?